Δημοσίευση Ισολογισμών

Νόμιμα, Εύκολα & Οικονομικά

Άρθρο 232 του ν. 4072 ΦΕΚ(Α/86/11-4-2012)

“Περιορισμός υποχρεώσεων Α.Ε και Ε.Π.Ε για δημισίευση πράξεων και στοιχείων

 1. Όπου στον κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕΠΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.
 2. Αν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.
a
 • Δημοσίευση ισολογισμών σε δική σας σελίδα στο esologismos.gr

 • 49+ Φ.Π.Α.
  • Μας στέλνετε τους ισολογισμούς σας σε ηλεκτρονική μορφή σε αρχείο pdf ή excel
  • Δημιουργία ιστοσελίδας μέσα στο esologismos.gr
  • Όνομα δικό σας μέσα σε subdomain στο esologismos.gr
   (etairia.esologismos.gr)
  • Κατασκευάζουμε την ιστοσελίδα σας & δημοσιεύουμε τους ισολογισμούς σας.

 • Δημοσίευση ισολογισμών σε δικής σας σελίδα με δικό σας domain

 • 79+ Φ.Π.Α.
   • Μας στέλνετε τους ισολογισμούς σας σε ηλεκτρονική μορφή σε αρχείο pdf ή excel
   • Κατοχύρωση domain name σε όποια κατάληξη επιθυμείτε.
    (etairia.gr , .com, κλπ)

   

  • Κατασκευάζουμε την ιστοσελίδα σας & δημοσιεύουμε τους ισολογισμούς σας

 • Δημοσίευση ισολογισμών σε δική σας σελίδα, με διαφορετικό σχεδιασμό

 • 149+ Φ.Π.Α.
  • Μας στέλεντε τους ισολογισμούς σας σε ηλεκτρονική μορφή σε αρχείο pdf ή excel
  • Κατοχύρωση  domain name σε όποια κατάληξη επιθυμείτε.
   (etairia.gr , .com κλπ)
  • Πιστοποιητικό ασφαλείας SSL

    

  • Κατασκευάζουμε την ιστοσελίδα σας & δημοσιεύουμε τους ισολογισμούς σας.

Acme

Corporation

Cool district Rotterdam, Netherlands 51.914006, 4.476396
adriagency@office.com

Umbrella

Corporation

Cool district Rotterdam, Netherlands 51.914006, 4.476396
adriagency@office.com

Wonka

Industries

Cool district Rotterdam, Netherlands 51.914006, 4.476396
adriagency@office.com

Globex

Corporation

Nordend-West Frankfurt, Germany 50.127922, 8.680400
adriagency@office.com

Orange

Studio

Nordend-West Frankfurt, Germany 50.127922, 8.680400
adriagency@office.com

Global

Industry

Nordend-West Frankfurt, Germany 50.127922, 8.680400
adriagency@office.com

Soylent

Corp

Cool district Rotterdam, Netherlands 51.914006, 4.476396
adriagency@office.com

Vehement Capital

Partners

Cool district Rotterdam, Netherlands 51.914006, 4.476396
adriagency@office.com

Massive

Dynamic

Cool district Rotterdam, Netherlands 51.914006, 4.476396
adriagency@office.com

Initech

Office Space

Cool district Rotterdam, Netherlands 51.914006, 4.476396
adriagency@office.com

Massive

Dynamic

Cool district Rotterdam, Netherlands 51.914006, 4.476396
adriagency@office.com

Stark

Industries

Cool district Rotterdam, Netherlands 51.914006, 4.476396
adriagency@office.com
Online Αίτηση
Επικοινωνήστε μαζί μας